“What Is The Holy Spirit Doing?”

Discipelschap

De huisgroepen starten met thema 8 Dimensies van Discipelschap op 4 oktober, klik hier voor meer info: Lees meer »

BeNeLux (Leiders) Retreat – Conferentie

De retreat is bedoeld om mensen toe te rusten die in onze kerken dienen of willen leren dienen in enige vorm van leiderschap. Klik hier