Home » BeNeLux Conferentie

BeNeLux Conferentie

De Vineyard BeNeLux Leiders conferentie zal plaatshebben op vrijdag 26 oktober en zaterdag 27 oktober.

Het thema is:

‘The Holy Spirit & your city’

De uitdaging van ‘Doing the Stuff’ op de alle manieren die Jezus ons voordeed is niet alleen bedoeld voor binnen de veiligheid van de muren van onze kerkgebouwen. Zoals Wimber het nogal grafisch uitdrukte: ‘The meat is in the street’ (het vlees is op straat). Hoe kun je ‘natuurlijk bovennatuurlijk’ zijn in jouw stad. Hoe kunnen we op een zinvolle wijze impact hebben in onze woonplaats met het goede nieuws van het Koninkrijk van Jezus? En, hoe is de Heilige Geest daarbij betrokken. Hoe werkt Hij in onze steden? Kom, luister, leer en word bemoedigd om naar je kerk, maar ook naar je stad te kijken.

 

Sprekers

Piet Brinksma … leider van Rafael Amsterdam Oost (eerder national leider van Rafael), recent gepromoveerd als doctor of Transformational Leadership op het onderwerp City Transformation.

 

Voor alle Vineyard leiders en potentiële leiders:

We bedoelen hiermee leiderschapteams, besturen, raden, taakgroepleiders, teamleiders, leiders van kleine groepen, trainees en iedere persoon die jij wilt meebrengen. De retreat/conferentie is bedoeld om mensen toe te rusten die in onze kerken dienen of willen leren dienen in enige vorm van leiderschap.Aanmelden: https://brusselsvineyard.churchsuite.co.uk/events/l2h6ypvu