Home » doopdienst

doopdienst

Geloof je in Jezus? Zo ja, ben je al gedoopt? Mis (dit onderdeel van) de package deal niet!

Petrus zei: “Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En Hij zal de Heilige Geest aan jullie geven.” (Handelingen 2:38 BGT)
Weet je het nog niet zeker? Kom dan eerst vrijblijvend naar de doopbespreking. Daar kun je al je vragen stellen. Diegenen die al zeker weten dat ze zich willen laten dopen worden daar ook verwacht. Mail voor opgave en/of extra info naar Gene via gene.hodgson@vineyardutrecht.orgĀ 

Zondag 15 november is er een doopdienst. Met Pasen kon de doopdienst niet doorgaan nu is er gelukkig weer ruimte om te kunnen dopen met in achtneming van de geldende coronamaatregelen.