Home » Gedragscode

Gedragscode

Waarom een Gedragscode? 

Ook binnen de kerk kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag zoals: machtsmisbruik, manipulatie van mensen, van fraude en bedrog, van onzorgvuldige omgang met geld en middelen en van seksueel misbruik. Wij willen onze ogen daarvoor niet sluiten en al het mogelijke doen om dit te voorkomen en/of er een einde aan te maken. 

 

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat leiders, een grote verantwoordelijkheid dragen. Al in Deuteronomium 17:14-20 worden de toekomstige koningen van Israël strikte regels voorgehouden over het omgaan met macht, seksualiteit en geld. In Ezechiël 34 wordt indringend door de profeet gesproken over herders die zichzelf in plaats van de schapen weiden. Ook in het Nieuwe Testament staan enkele duidelijke vermaningen aan het adres van hen die leidinggeven, onder andere in 1 Timotheüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3. Duidelijk is dat leidinggeven gekwalificeerd wordt door het voorbeeld van onze Here Jezus Zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7). 

 

Wij werken samen met SGL 

Vineyard Benelux en de aangesloten gemeenten werken samen met Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). SGL heeft een gedragscode opgesteld die alle Vineyard gemeenten onderschrijven en aanvaarden als normen waarop leidinggevenden aanspreekbaar zijn. Leidinggevenden binnen Vineyard Utrecht zijn dan ook gebonden zich te houden aan deze gedragscode. Deze samenwerking met een derde partij borgt een onafhankelijke klachtafhandeling. 

 

Wanneer een leidinggevende deze gedragscode niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is kan een gedupeerde een klacht indienen bij het meldpunt van SGL. Toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SGL-klachtenregeling.  

 

De gedragscode kunt je hier inzien: KLIK HIER! 

Voor meer informatie over SGL verwijzen wij je graag naar de SGL website (KLIK HIER). Op deze website kunt je ook informatie vinden over de klachtenregeling. 

 

Meldpunt 

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft een telefonisch meldpunt waar een klacht over grensoverschrijdend gedrag zoals (vermeend) misbruik of manipulatie van leidinggevenden van Vineyard Utrecht ingediend kan worden. Je kunt dit meldpunt op werkdagen bereiken van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn. De kosten van het gesprek zijn voor rekening van de beller (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon). 

06-53464403 

Let op!! Dit telefoonnummer is uitsluitend bedoeld voor meldingen van misbruik of manipulatie!   

 

De telefoon wordt beantwoord door een van de Vertrouwenspersonen van de SGL. Zij/hij is een professionele hulpverlener die u in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe je het beste geholpen kunt worden wanneer er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag. Het kan voorkomen dat hij/zij je voor verder gesprek doorverwijst naar een van de speciale SGL-vertrouwenspersonen, de SGL-klachtencommissie, gespecialiseerde hulpverleners of advocaten.