Home » HOTS

HOTS

En wat is HOTS eigenlijk?
HOTS is één van de manieren waarop wij als kerk mogen uitstappen naar buiten. We gaan met een team de straat op, knielen neer voor God, vragen Zijn leiding en ontmoeten mensen op straat. We raken in gesprek, bidden voor genezing en bouwen relaties op. Op deze manier willen we Jezus voorbeeld volgen. Als ik het evangelie lees dan lees ik elke keer dat Jezus naar buiten toe trad. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 van Johannes ging Jezus naar Jeruzalem en genas een verlamde man bij het water.  In Mattheus 10 zond Jezus de 12 discipelen uit.
In Lucas 10 zond Jezus de 72 uit en in vers 9 lezen we: Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen.

Ik geloof dat de woorden van Jezus ook in deze tijd van toepassing zijn. Daarom gaan we de straat op, raken we met mensen in gesprek, bidden we voor genezing en delen we over Gods koninkrijk.

In 2020 gaan wij met een team in onze wijk Kanaleneiland de straat op. Zondag 15 december zal er na de dienst van 13u tot 14u een kickoff meeting zijn, waarin ik de HOTS visie wil delen met mensen die geïnteresseerd zijn om bij het team betrokken te raken. Dit kunnen zowel mensen zijn die samen met ons de straat op willen gaan en mensen die voor het Hots team zouden willen bidden.

Wil je meer over de hots visie te weten komen en ben je geïnteresseerd om bij het team betrokken te raken, wees welkom! Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel gewaardeerd.

Groet,

Ewoud