Home » HOTS

HOTS

HOTS is één van de manieren waarop wij als kerk mogen uitstappen naar buiten. We gaan met een team de straat op, knielen neer voor God, vragen Zijn leiding en ontmoeten mensen op straat. We raken in gesprek, bidden voor genezing en bouwen relaties op. Op deze manier willen we Jezus voorbeeld volgen. Als ik het evangelie lees dan lees ik elke keer dat Jezus naar buiten toe trad. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 van Johannes ging Jezus naar Jeruzalem en genas een verlamde man bij het water.  In Mattheus 10 zond Jezus de 12 discipelen uit.
In Lucas 10 zond Jezus de 72 uit en in vers 9 lezen we: Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen.

Ik geloof dat de woorden van Jezus ook in deze tijd van toepassing zijn. Daarom gaan we de straat op, raken we met mensen in gesprek, bidden we voor genezing en delen we over Gods koninkrijk.

Mocht je geïnteresseerd zijn om bij het team betrokken te raken, dit kunnen zowel mensen zijn die samen met ons de straat op willen gaan en mensen die voor het Hots team zouden willen bidden, dan ben je van harte uitgenodigd om met de training mee te doen. De data van de training zijn op zaterdag: 29 februari, 14 maart, 28 maart en 11 april. Je kunt je opgeven bij Ewoud Pronk: ewoud.pronk@vineyardutrecht.org

HOTS is uitgesteld. Maar hij komt er zeker! Hou contact met Ewoud hierover.