Veilige Kerk

Waarom een veilige kerk?
Vineyard Utrecht wil een veilige kerk, een veilige plek zijn. Daarom willen we grensoverschrijdend gedrag in de kiem smoren en werken aan een open cultuur. Als leiders willen we aanspreekbaar zijn op ons gedrag en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we onafhankelijke hulp kunnen bieden. Mocht er grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden, probeer dit dan met iemand te bespreken, bijvoorbeeld de leider van je team. Er zal serieus naar je geluisterd worden. En zo nodig zullen er passende maatregelen genomen worden. Daarnaast wordt er nu gezocht naar iemand binnen de gemeente die als vertrouwenspersoon kan gaan functioneren. Deze persoon is voor iedereen bereikbaar voor het melden / bespreken van grensoverschreidend gedrag.

Daarom hebben we verschillende (preventieve) maatregelen genomen. Aan leiders en kinderleiding vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zijn we samen met de andere Vineyard gemeenten in de Benelux en een aantal andere kerken en organisaties aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Zij voorzien in een gedragscode, een meldpunt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor het slachtoffer, een onafhankelijke klachtenprocedure en klachtencommissie. Hierdoor is er een onafhankelijke route naar hulp, buiten bestaande relaties of vormen van gezag om in place. Weet dat dit meldpunt voor iedereen (anoniem) bereikbaar is, mochten een van jullie te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen onze gemeente.

Gedragscode
SEM heeft een gedragscode opgesteld die alle Vineyard gemeenten onderschrijven en aanvaarden als normen waarop leidinggevenden aanspreekbaar zijn. Leidinggevenden binnen Vineyard Utrecht zijn dan ook gebonden zich te houden aan deze gedragscode. 

Klachtenregeling
Wanneer een leidinggevende deze gedragscode niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is kan een gedupeerde een klacht indienen bij het meld en advies punt van SEM. Toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SEM-klachtenregeling.

Voor meer informatie over SEM verwijzen wij je graag naar de SEM website (Klik hier). Op deze website kunt je ook informatie vinden over de klachtenregeling.

Meld– en adviespunt
SEM heeft een telefonisch meld– en advies punt waar een klacht over grensoverschrijdend gedrag zoals (vermeend) misbruik of manipulatie van leidinggevenden van Vineyard Utrecht ingediend kan worden. Je kunt dit meldpunt op werkdagen bereiken van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn. De kosten van het gesprek zijn voor rekening van de beller (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon).

Bel anoniem 085 – 488 14 40
Let op! Dit telefoonnummer is uitsluitend bedoeld voor meldingen van grensoverschreidend gedrag.

De telefoon wordt beantwoord door een van de Vertrouwenspersonen van de SEM. Zij/hij is een professionele hulpverlener die jou in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe je het beste geholpen kunt worden wanneer er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag. Het kan voorkomen dat hij/zij je voor verder gesprek doorverwijst naar een van de speciale SEM-vertrouwenspersonen, de SEM-klachtencommissie, gespecialiseerde hulpverleners, juristen of advocaten.