Spring mix 2024

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3:14-19

Algemene informatie over de Spring Mix vindt je onderaan deze pagina.
Je mag ook iemand meenemen naar de workshops. Noem dit dan even in het aanmeldformulier als opmerking.


Waarom Spring Mix?
Spring Mix is erom te verbinden. Met elkaar onderling in de gemeente maar ook met mensen van daarbuiten. En omdat we het belangrijk vinden dat de passies en talenten die God in ons gelegd heeft de ruimte krijgen. We zijn bedoeld als een lichaam, en we hopen ook steeds meer zo te gaan functioneren. Door samen workshops te organiseren ontstaat er een leuke, nieuwe manier om elkaar te ontmoeten en tegelijk nieuwe dingen te leren van elkaar.

Voor wie? 
We willen graag dat de workshops voor iedereen ‘open’ zijn. Dus ook voor mensen die momenteel niet op een huisgroep zitten, en mensen die niet in onze gemeente zitten of zelfs niet gelovig zijn (al past dat misschien niet in elke workshop).

Planning 

De Spring Mix avonden zijn altijd in april en mei.
Voor dit jaar zijn dat de woensdagavonden: 3 en 17 april, en 1 en 15 mei. Sommige workshops wijken hier van af.
De Spring Mix avonden zijn op (dus in plaats van) de reguliere huisgroep avonden. Na de Spring Mix zal er nog drie keer huisgroep zijn voor de zomerstop begint.


Spring Mix workshops 2024

Journey of Generosity
D
oor: Leendert de Jong 
Inhoud van de cursus: "God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn zoon heeft.... gegeven!"  
Ben je benieuwd hoe dit aspect "vrijgevigheid" van Gods karakter kan doorwerken in jouw leven & financiën? Haak dan deze Springmix aan bij een beweging van mensen verlangen naar vrijgevig rentmeesterschap. 
Groepsgrootte: 5-8 "reizigers ;) " 
Locatie:  Jura 58, Utrecht
Tijd: 19:00 maaltijd en inhoud tot 21:30  
Avonden: 3 april, 24 april (ipv 17 i.v.m. conferentie), 1 mei en 15 mei. 
You never walk alone 
Door: Herman van der Vlist   
Inhoud van de cursus: We gaan met elkaar: Buiten, bewegen, bepraten, bezinnen op een ontspannen manier en we denken na wat zegt de bijbel over: 1) Lopen. 2) Rennen. 3) Stilstaan. Je krijgt hiervoor tekst(en) en een vraag/vragen mee. 
Groepsgrootte: 4-10 
Locatie: De locaties zullen rondom Utrecht zijn of met openbaar vervoer te bereiken of meerijden met elkaar. Per app groep zal er van te voren duidelijk aangegeven waar te zijn. 
Tijd en data: 
1e zaterdag 6 April van 10.00 tot 13.00 uur 
2e zaterdag 4 mei van 10.00 tot 13.00 uur 
3 zaterdag 25 mei van 16.00 uur tot 20.00 uur 
NB: De lunch mag je zelf meenemen en wie weet wil je er wat van delen/ruilen. 

Met elkaar een stukje meelopen, delen en kunnen we achteraf zeggen: “You never walk alone naar you never grow alone”. 
ShineWOMEN 
Door:
Nathalie Wallet 
Inhoud van de cursus: We gaan de komende 8 weken op een leuke interactieve manier met elkaar aan de slag met de drie hoofd thema’s van ShineWOMEN: Worth, Strength, Purpose ofwel Waarde, Kracht en Doel. ShineWOMEN is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Dit programma is in het leven geroepen met het idee dat elk leven telt en dat elk leven een diepere betekenis heeft en is erop gericht het bewustzijn hiervoor te laten groeien. En dat bij elke vrouw het besef groeit van haar persoonlijke waarde, haar kracht en doel. Ze haar potenties tot uiting brengt en haar verlangens waar maakt! 
Groepsgrootte: Minimaal 5, vanaf 18 jaar 
Locatie: Locatie volgt nog. Bij een kleine groep bij mij thuis en anders in het Vliegend Hertlaan
Tijd: Start 19.30-21u. Inloop rond 19.15u. De avond is zonder avondeten 
Data van de avonden: De ShineWOMEN cursus bestaat uit 8 woensdagavonden. We starten op woensdag 3 april en eindigt op woensdag 29 mei. Woensdag 1 mei is het meivakantie en is er in de avond geen ShineWOMEN. 
Schilderworkshop ‘De Nieuwe Schepping’
Door: Esther Weggeman 
Inhoud van de workshop: In deze workshop gaan we op een bijzondere manier de verbinding met elkaar aan, namelijk door het schilderen en tekenen van portretten van elkaar. De portretten kunnen letterlijk zijn maar ook verbeeldend vanuit de gedachte dat wij allen een ’nieuwe schepping’ zijn (2 kor 5:17). Ervaring met schilderen is niet nodig! Als je het leuk vind om creatief aan de slag te gaan dan ben je van harte welkom. 
Data en tijden: De workshop zal zijn op 4 avonden van 19:30 tot ca 21:30. De avonden zijn: donderdag 4 april, 18 april, 2 mei en 16 mei.  
Locatie: De locatie wordt nog bekend gemaakt. De avonden zijn: donderdag 4 april, 18 april, 2 mei en 16 mei.  
Groepsgrootte: max 8 deelnemers. Je kan je ook opgeven als ‘model’.
Vrijheid in Christus 
Door: Lucas van der Waal 
Inhoud van de cursus: Veel christenen hebben veel meer potentieel dan ze zelf denken. En dat is nog makkelijk te bereiken ook. Hoe dan? Door onderwijs over wat hun nieuwe identiteit in Christus is. Zolang we worstelen met zonden en ervaringen uit het verleden, blijft het moeilijk om grip te krijgen op de waarheid. Of, zoals Jezus het zei: “… u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” (Johannes 8:32) De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Dr. Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. Het is voor kerken een duidelijke en effectieve manier om nieuwe christenen en degenen die al langer christen zijn te helpen vruchtbare discipelen te worden. Wereldwijd is de cursus door honderdduizenden cursisten in duizenden kerken gevolgd. Klik hier voor nog meer info.
Data en tijden:  Startavond: Maandag 8 april. Verder: Dinsdagavond 23 april, 21 mei en 11 juni. Elke avond van 19:45-22:00.  Zaterdag 22 juni (10:00-16:00) – De stappendag 
Locatie: Vliegend Hertlaan 4a, Utrecht (Vineyard kantoor) 
Groepsgrootte: 4-15
De Romeinenbrief op zondag 
Door: Lucas van der Waal 
Inhoud van de cursus: In deze cursus gaan we door de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Die eerste 8 hoofdstukken zijn een prachtige samenvatting van de weg die God met ons persoonlijk gegaan is. Het begint met de gevallen staat van de mens, daarna de redding door het geloof, het overwinnen van zonden in ons leven, en het eindigt met een soort explosie van alles wat God ons wil geven. We gaan in deze cursus diep de tekst in, maar weg zullen vooral de Heilige Geest vragen om door de tekst heen tot ons te spreken. Tot jou te spreken, als je thuis de tekst leest in op je in laat werken. Op de bijeenkomsten staan we stil bij de inhoud, maar vooral ook wat God ons persoonlijk heeft laten zien. 
Data en tijden: 8 zondagochtenden, van 9:45 – 10:45. Data: Zondag 14, 21, 28 april, 5, 12, 19, 26 mei, 2 juni.  
Locatie: Vliegend Hertlaan 4a, Utrecht (Vineyard kantoor) 
Groepsgrootte: 4-10 
Mannen die bidden 
Inhoud:   
- Verlang je er naar te groeien in gebed?  
- Wil je, voor het eerst of opnieuw, oefenen met het luisteren naar Gods stem? 
- Verlang je ernaar om Gods koninkrijk te zien doorbreken in jouw omgeving? 
En herken je dat, zoals met veel dingen, samen vaak beter of makkelijker is dan alleen. Dan is de workshop 'mannen die bidden' iets voor jou! Waar we in onze workshop op mikken is om samen met broers te groeien in gebed. De workshop is dus niet zozeer praten over bidden, maar vooral doen. 
We zijn een aantal jaar geleden zelf gestart omdat we wilden groeien in gebed en dan met name voorbede doen, omdat we het verlangen hebben om Gods koninkrijk te zien doorbreken in onze eigen omgeving. En die route is door gebed. Sindsdien zijn we niet meer gestopt. We groeien nog steeds in gebed, de verhoringen die we zien werken aanstekelijk en het samen onderweg zijn in de vragen die hierbij komen kijken is waardevol.
We komen bij elkaar en starten onze tijd samen altijd met een kort ‘accountability’ rondje in 2-tallen of 3-tallen, omdat we elkaar graag willen ondersteunen in het verlangen om heilig te leven. Vervolgens is er een tijd van aanbidding om God te eren en af te stemmen op Vader. Dat vloeit eigenlijk altijd vloeiend over in tijd van gebed waarin we bidden, luisteren, wachten, kloppen, proclameren etc.. 

Dus voel jij je geroepen/aangesproken om voor een periode mee te doen en te kijken wat dit brengt? Dan zien we je aanmelding of vraag graag tegemoet! 

Je bent vanaf begin april welkom om 7 weken lang mee te doen. Je kunt kiezen tussen 2 momenten: op dinsdagavond van 21.30 - 23.30 of op vrijdagochtend van 06.00 en 08.00. Het is elke week, dus niet zoals sommige andere workshops eens per 2 weken. Waarom zo vroeg of laat? Omdat we hebben ervaren dat het ons wat mag kosten. Want de zegen is er! 
Data
Dinsdagen: 2, 9, 16, 23, 30 april en 7, 14 mei 
Vrijdagen: 5, 12, 19, 26 april en 3, 10, 17 mei
Locatie: Vliegend Hertlaan 4A

Vrouwen die bidden 
Met: Anna Helmus, Irene Vink & Anne Mol
Inhoud van de 'workshop': Al ruim een jaar komen Irene, Anne, Anna en Rosemarie elke week samen om te bidden. We delen met elkaar over onze week, luisteren naar God en bidden voor elkaar, onze gemeente, de stad, het land, onze familie en vrienden en zij die Jezus nog niet kennen. Wil je samen met ons meebidden? Wees welkom! Het is geen workshop bidden, je mag gewoon meedoen. De Heer is erbij en dat is alles wat we nodig hebben om te bidden ;) 
Tijden: Op woensdagavond van 22:00-00:00 
Locatie: Anna’s huisje - mits het past. Bij veel aanmeldingen moeten we uitwijken naar een andere locatie. 
Data: Woensdagavond: 3 en 17 april, 1 en 15 mei. 
Groepsgrootte: 1-6 
Spiritual Direction 
Door: Bram Vlasblom
Inhoud van de workshop
“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to Me. Get away with Me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with Me and work with Me watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with Me and you’ll learn to live freely and lightly.” (Mat. 11:28-30 MSG) Eugene Peterson – auteur, voorganger en spiritual director 

Verlang jij om meer afgestemd te zijn op Gods leiding in je leven? Wil je je meer bewust worden van wat God al aan het doen is in je leven? Ben je benieuwd waar Hij beweegt en waar Hij je in uitnodigt of uitdaagt? Verlang je naar een echter en hechter contact met God? Kortom als jij graag meer verdieping wil vinden in je relatie met God, of als jij juist vastloopt en veel vragen hebt? Dan is deze workshop voor jou. In 4 avonden gaan al dit soort vragen langskomen, je bent niet de enige die zoekend is of soms twijfelt. De workshop zal een proces op gang brengen in je eigen leven en tegelijkertijd een mooi groepsproces zijn, een reis waar we elkaar vergezellen en waar je ook leert van het proces van de ander, You Never Grow Alone! We beginnen met het delen van defining moments in jouw relatie met God. We luisteren naar elkaar en proberen samen te onderscheiden wat Gods 'vingerafdrukken' zijn. We staan ook stil bij soul searching, wat leeft er onder de motorkap van jouw leven waar je nog niet zo van bewust bent. Iedere avond komt een spiritual practice aan bod die je vervolgens ook kunt integreren in je eigen tijd met God. We ronden af met het verder ontdekken en onderscheiden van Gods wil/roeping voor jouw leven en wat concrete stappen op die weg kunnen zijn. Om het proces waar jij mee aan de slag bent gegaan op te volgen en te verdiepen willen we elkaar na een maand weer zien voor een 5e en laatste share & care avond. 

Naast het groepsproces bieden we graag een 1-op-1 Spiritual Direction sessie met een Spiritual Director aan voor wie daar behoefte aan heeft. (Meer uitleg volgt tijdens de workshop) 
Groepsgrootte: 10-12 
Workshop avonden: 4 & 18 april en 2 & 16 mei, Share & care avond: 20 juni 
Locatie: Triomfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB Utrecht 
Tijd: Start 19:30-22:00u 

Meld je aan!

Meld je aan!