onze kernwaarden

Over Ons

De vineyard heeft vanaf het ontstaan van de beweging altijd waarde gegeven aan 12 ‘waarden’. Elke kerk heeft een rijtje met kernwaarden die iets zegt over de identiteit van die betreffende kerk, maar zo’n rijtje helpt ook om elkaar scherp te houden over als kerk met elkaar om willen gaan en hoe we in de wereld willen staan. Iedere lokale Vineyard gemeente geeft enigszins een eigen invulling aan deze kernwaarden, maar ondanks accentverschillen is er een duidelijke eenheid. De 12 waarden geven aan hoe wij met elkaar kerk willen zijn.  

1, Come as you are - but don't stay as you are
2, Everybody gets to play
3. Naturally supernatural
4. Come Holy Spirit
5. The already and the not yet
6. Equipping the saints
7. Worshippers of God & rescuers of people
8. The main and the plain
9. Remember the poor
10. Be a history maker
11. Faith is spelled R-I-S-K
12. Plant churches who plant churches

Niet zo'n lezer? Check hier de podcast waarin de 12 kernwaarden worden toegelicht door Bram en Lucas.

neem contact op

De 12 waarden van de Vineyard

1) Come as you are - but don't stay as you are
Kom zoals je bent, maar blijf niet zoals je bent

Als Vineyardbeweging vinden wij het erg belangrijk dat iedereen in de gemeente kan komen zoals hij of zij is. Het maakt niet uit of iemand al wel of niet in God gelooft. Of iemand hoog opgeleid is of niet. Of wat iemands sociale of economisch status is. Of wat iemands etnische achtergrond is. We willen dat iedereen zich welkom voelt. Zonder enig oordeel. Zodat iedereen zich thuis kan voelen. En wij hen niets in de weg leggen om met elkaar bij God te komen, en te groeien in een intieme relatie met Hem. Tevens geloven we dat het belangrijk is dat we allen erkennen wie we waren zonder God, dat hij ons gered heeft, en ons naar zijn eigen beeld wil vormen. Het is dus belangrijk dat we niet blijven wie we zijn, maar groeien en veranderen. Dat heeft niets te maken met oordeel of veroordeling. Dat heeft te maken met ons verlangen om dichter bij God te zijn, en zijn verlangen om ons dichter bij Hem te hebben. Elke verandering die de Heilige Geest in ons te weeg brengt is een geschenk van God.   

2) Everybody gets to play
 Iedereen doet mee

We geloven dat iedereen in het koninkrijk actief kan en mag zijn, zoals Jezus het de discipelen leert in het Nieuwe Testament. Zoals John Wimber het zei: 'doing the stuff' is voor iedereen. Het is niet weggelegd voor kerkleiders of superchristenen. We zijn allemaal geroepen, of we nu man zijn of vrouw, volwassene of kind, en waar we ook maar vandaan komen. We zijn met elkaar het 'priesterschap van de gelovigen', en mogen allemaal de werken van Jezus leren doen. En, zoals 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 ons leren, zal de Heilige Geest ons verschillende dingen geven. Er is niemand uitgezonderd, en er wordt niemand overgeslagen. Everybody gets to play!

3) Naturally Supernatural
Natuurlijk bovennatuurlijk

Als Vineyard gemeente geloven we dat de Heilige Geest ons leven wil leiden, en dat Hij ons daarbij geestelijke gaven schenkt. Omdat de dingen waar de Heilige Geest je in wil leiden geregeld ook bovennatuurlijk zijn, zou je kunnen denken dat je je dan ook anders zou moeten gedragen. Dat hoeft gelukkig niet. We mogen in alles wat we doen helemaal onszelf zijn. Ook als het om bovennatuurlijke dingen gaat. Dat noemen we ‘naturally supernatural’. Natuurlijk bovennatuurlijk. Of te wel: op een natuurlijke en eigen manier de bovennatuurlijke kant van ons leven uitleven. Wat ook bij deze waarde hoort, is dat we voortdurend bovennatuurlijke dingen mogen verwachten in ons dagelijkse normale leven. God kan tot je spreken en je kracht geven om bijzondere dingen te doen in de kerk, maar God is met zijn bovennatuurlijke gaven net zo goed aanwezig op je werk, in je huwelijk en op je sportvereniging. Ook daar wil God door je heen werken, met bovennatuurlijk inzicht in een lastige situatie, bovennatuurlijke wijsheid in een ingewikkeld gesprek, genezing voor een zieke collega, iemand bevrijden van een boze geest in het winkelcentrum, enzovoort. Ook daar mag alles op een natuurlijke en normale wijze verlopen. Zo loopt het natuurlijke en bovennatuurlijke voortdurend op een mooie ontspannen en toegankelijke manier door je leven heen. 

4) Come Holy Spirit
Kom Heilige Geest

Dit is een van de belangrijkste waarden, maar ook een waarde die wat extra uitleg vraagt. En eigenlijk hebben we meer tekst nodig dan deze pagina toelaat. Maar in het kort kunnen we er dit over zeggen. In de diensten gebruiken we vaak de woorden : Kom Heilige Geest. De reden dat we dat doen heeft te maken met ons verlangen naar (meer van) de aanwezigheid, de leiding en het werk van de Heilige Geest in ons midden. Niet dat de Heilige Geest niet aanwezig is ('Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden", Mat 18:20, HSV), maar we geven daarmee aan, of onderstrepen daarmee, dat we Hem voortdurend de ruimte willen geven. Want we willen niet uit eigen kracht werken, maar juist in alles met Hem samenwerken. Zodat Hij kan doen wat Hij op dat moment wil doen. 

5) The already and the not yet
Het reeds en nog niet

Deze term, 'the already and the not yet', of in het Nederlands: 'Het reeds en nog niet', helpt ons te begrijpen dat Gods koninkrijk gestart is hier op aarde (‘de tijd is vervuld’, Markus 1:15), terwijl het toch nog niet helemaal zichtbaar is. Jezus spreekt over het Koninkrijk van God op twee manieren; het is er, zowel ‘nu’, als ‘nog niet’. Met andere woorden; het Koninkrijk van God brak door op aarde door de bediening van Jezus maar Hij sprak ook over het komende Koninkrijk, waar álles recht gezet zal worden en Hij voor altijd zal regeren. Wat betekent dit voor ons? Dit betekent voor ons dat Gods koninkrijk in ons, en om ons heen, aan het groeien is. We geloven we dat alle volgelingen van Jezus de opdracht hebben, en de kracht van de Heilige Geest hebben, om de werken van het Koninkrijk te doen, zoals Jezus dat gezegd heeft (Joh 14:12).

6) Equipping the saints
Het uitrusten van de heiligen

Ondanks dat je de term 'equiping the saints' misschien niet zo vaak hoort, is deze waarde misschien wel de meest in het oog springende waarde van de Vineyard. Want als je deel wordt van een Vineyard gemeente, dan krijg je doorgaans direct de gelegenheid om mee te doen 'in de bediening'. Je mag bij mensen gaan staan die aan het bidden zijn voor anderen, je mag oefenen in het luisteren naar God, en je mag dat vervolgens (met gepaste voorzichtigheid en respect) met de anderen delen. Zo nemen we elkaar mee in 'de bediening'. We richten ons op onderwijs èn de praktijk. Zo leren we van elkaar, en zo worden we met elkaar en door elkaar steeds meer klaar gemaakt om het werk van Jezus hier op aarde uit te voeren. 

7) Worshippers of God & rescuers of people
Aanbidders van God & redders van mensen

Een van de meest onderscheidende kenmerken van de Vineyard is dat we aanbidders van God willen zijn. John Wimber was een muzikant, en was er een voorstander van om God te aanbidden in een atmosfeer van intimiteit. De genade, liefde en compassie die God voor ons heeft, en die we kunnen ervaren als we hem aanbidden, mogen we doorgeven aan de wereld. We willen ons uitstrekken naar de mensen die het zo hard nodig hebben; de eenzamen, de armen, de zieken. En bovenal brengen we mensen bij Jezus die Hem nog niet kennen.

8) The main and the plain
Het simpele belangrijke

Deze waarde gaat over de focus, of de waarde die we hechten, aan de meest belangrijke (main) en meest eenvoudige (plain) onderdelen van ons geloof. Dit is iets waar we geregeld bij stil zouden moeten staan. Want we kunnen erg ingewikkeld doen over de manier waarop we ons christelijke leven moeten inrichten, of over onze standpunten in hoogstaande theologische discussies, maar het belangrijkste is dat we simpelweg blijven doen wat Jezus ons geleerd en voorgeleefd heeft. Belangrijk daarbij is te beseffen dat de bijbelse boodschap in de basis heel simpel is. Paulus zegt het mooi in 2 Kor. 13, waar hij de gemeente oproept te blijven bij 'de eenvoudige toewijding aan Jezus' (.."the simplicity that is in Christ."). Deze waarde roept ons op om ons leven als Christen simpel te houden. We mogen zo diep graven als we willen, maar deze waarde daagt ons uit om voortdurend de nadruk te blijven leggen op de basale dingen die Gods Woord ons leert. Een voorbeeld daarvan, of het belangrijkste voorbeeld daarvan, is dat we kiezen voor een leven van liefde. Een leven van liefde voor God, en een leven van liefde voor elkaar. Zo eenvoudig mag het zijn. 

9) Remember the poor
Vergeet niet de armen

Deze waarde wordt in het Westen soms makkelijk vergeten. Er zijn simpelweg niet zo veel ‘armen’ om ons heen. Tenminste, dat lijkt zo. Ze zijn niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld in Afrika, maar armoede is in Nederland wel degelijk aanwezig. Er leven in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoede grens. Daarnaast is er veel geestelijke armoede. Ongeveer 11% van de volwassen Nederlanders voelt zicht ‘ernstig eenzaam’, en bijna 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Veel mensen in je eigen omgeving leven veel meer in armoede dan je denkt. Daarnaast zijn er veel vluchtgelingen in Nederland voor wie het leven loodzwaar is. In ons leven met God neemt het contact zoeken met deze mensen een belangrijke plaats in. Wanneer Jezus bijvoorbeeld over het eindoordeel spreekt (Mat. 25), dan lijkt het niet zo zeer te gaan over hoe hard we voor de kerk gewerkt hebben, hoe vaak we aanbeden hebben, hoeveel geld we gedoneerd hebben, of in hoeverre onze talenten ontwikkeld zijn, maar of we de ander hebben zien staan. Of we hen echt hebben liefgehad. Daarnaast is de nadruk op sociale gerechtigheid (bijvoorbeeld mensenhandel) en zorg voor Gods schepping (het milieu) de laatste jaren sterk toegenomen. 

10) Be a history maker
Wees een geschiedenismaker

We geloven dat God iedereen bijzonder heeft gemaakt, en iedere persoonlijk op het oog heeft. We mogen weten dat God door ons allemaal heen wil werken. Of je jezelf nou bijzonder vindt of niet. We mogen allemaal leren Gods stem te verstaan, we mogen allemaal leren met Hem te wandelen, en we mogen allemaal leren om iets van Hem aan de wereld door te geven. We geloven als Vineyard daarbij ook dat God voor een ieder van ons een persoonlijk levensplan heeft. God heeft voor iedereen bijzondere werken voorbereid. Het plan dat God voor ons leven heeft is veel groter en mooier dan we zelf ooit zouden kunnen verzinnen. Jij bent uniek. Het werk dat God voor je heeft is uniek. Als je je door de Heilige Geest laat leiden naar het leven dat Hij voor jou klaar heeft liggen, dan ga je vanzelf geschiedenis schijven. Wat je gedaan hebt hier op aade, zal van waarde blijken tot in eeuwigheid!

11) Faith is spelled R-I-S-K
Geloof spel je als R-I-S-I-C-O

Een van de meest gebruikte oneliners van John Wimber is 'Faith is spelled R-I-S-K'. Hij gaf daarmee aan dat het leven met God zowel ons hele verstand aangaat, als ons hele praktische leven - en dat dat spannend en uitdagend is. John geloofde dat Jezus gekomen was om meer te doen dan de zieken te genezen en demonen uit te drijven: namelijk ons uitnodigen en inschakelen om met Hem samen te werken in het Koninkrijk. Het is Gods bedoeling geweest dat wij, als gewone eenvoudige mensen, getraind zouden worden om met de Heilige Geest te leven, en zo dezelfde dingen te doen die Jezus deed. Jezus heeft het leven dat God voor ons heeft, voorgeleefd. Jezus kon de de Vader horen, dus dan kunnen wij dat ook. Jezus kon de zieken genezen, dus dan kunnen wij dat ook. Jezus kon een storm tot stilte brengen, dus dan kunnen wij dat ook.. Geloven is zo meer dan alleen maar de juiste dingen geloven. Geloven is samenwerken met de Heilige Geest. Vaak brengt dat een risico met zich mee. Vertrouw je op God, of op je eigen inzicht? God daagt ons uit om steeds meer op Hem te gaan vertrouwen.

12) Plant churches who plant churches
Sticht kerken die kerken stichten

Elke kerk heeft de neiging om te vallen in starre tradities. Tradities zijn in principe niet slecht, maar vaak staan ze Gods Geest in de weg. En daarom is het goed dat er geregeld nieuwe kerken ontstaan, of 'geplant' worden. Dit is altijd een belangrijk onderdeel van de Vineyard geweest. Vanaf het begin is het de missie van de Vineyard om veel nieuwe kerken te planten, ondanks dat er in sommige gebieden al veel kerken waren. Nieuwe kerken sluiten vaak beter aan bij de cultuur van die plaats en op dat moment. Een betere aansluiting is echter niet het enige. Het planten van nieuwe kerken blijkt een van de meest effectieve manieren van evangelisatie te zijn. In bestaande kerken zijn er vaak een paar mensen die zich bezig houden met evangelisatie, maar in nieuwe kerken (die vaak vanaf de start heel klein zijn), ligt de urgentie om mensen bij God te brengen (en in de kerk te brengen) bij iedereen. Iedereen is op zoek naar nieuwe mensen om de kerk te laten groeien, in grootte en veelkleurigheid. Daarom is dit een belangrijke waarde van de Vineyard.

Volg ons: