Geven

Leden

Als gemeente van Jezus willen we graag een vrijgevige gemeenschap zijn die samen draagt. Financiën zijn net zo goed onderdeel van Gods Koninkrijk als tijd die we geven en de gaven en talenten die we inzetten. Alles wat we als gemeente doen en bouwen heeft ook een financiële kant. Alle kosten die daar mee gemoeid zijn worden gedragen door giften die door de gemeente gegeven worden. Daar zijn we dankbaar voor! We vragen dan ook van al onze leden om financieel bij te dragen. En soms vragen we specifiek om giften voor bepaalde doelen die we ondersteunen. Zo bouwen we samen aan onze prachtige gemeente en geven we ruimte aan haar groei en bloei.

Je mag je gift overmaken naar rekeningnummer
 NL52 INGB 0007 7476 38
 t.n.v. Vineyard Utrecht.


Geven