wat geloven wij?

Over Ons

Passie voor God
Passie voor God, Hem samen aanbidden, Zijn liefde ontvangen dat is wat ons beweegt en nieuwe kracht geeft. Naar Zijn stem luisteren en Hem gehoorzamen. We verlangen naar een persoonlijke en intieme relatie met God waardoor we groeien, ons geloof verdiepen en Hem beter leren kennen. Hoe doen we dat? Door in alles wat we doen gericht te zijn op God, Jezus centraal te stellen, geleid te worden door de Geest en geworteld te zijn in de Bijbel.

Liefde voor elkaar
Vanuit onze passie voor God willen groeien in liefde voor elkaar. Een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is. Een plek waar we elkaar bevragen en waar we op een respectvolle manier met elkaar in gesprek zijn. En ook een plek waar we samen Jezus volgen, van Hem leren en elkaar aanvuren. We verlangen ernaar dat liefde centraal staat in de manier waarop we zorgdragen voor elkaar en de mensen die we tegenkomen in ons dagelijks leven.

Hoop voor de wereld  
Vanuit onze passie voor God, willen we ons inzetten om de mensen die we dagelijks tegenkomen de liefde, genade en hoop van Jezus te laten zien. We zien uit naar de uitbreiding en doorbraak van Gods Koninkrijk in het hier en nu! We verlangen ernaar om met z’n allen een stem van hoop in deze wereld te zijn. We zetten ons in voor de groei van de kerk met nieuwe gelovigen door mensen stap voor stap kennis te laten maken met Jezus, de Hoop voor de wereld!

neem contact op

Meer over Vineyard Utrecht

Volg ons: