pastoraat

Ontdek

Ben je op zoek naar een plek waar je terecht kan met je verhaal?

Wij, van het pastorale team, vinden het fijn om met jou in contact te komen en een tijdje met elkaar op te trekken, zodat we jouw verhaal kunnen verbinden aan het verhaal van God.

Wil je meer weten? Lees dan hieronder verder.

Aan melden of vragen kan via de mail: pastoraat@vineyardutrecht.org.

Graag tot ziens,

Jeroen, Sarah, Herman, Dagmar, Els & Renate.


Jouw verhaal

Wat is pastoraat en hoe kan het je helpen in je leven met God in de gemeente?
Als je deel bent van de Vineyard community, ben je daarmee ook onderdeel van Zijn kudde. In de kudde is het veilig en lekker warm.

Maar het kan gebeuren dat je de stem van de Herder niet meer hoort of verstaat. Door gebeurtenissen in je leven kan het contact met Jezus vertroebeld raken. De gedachte dat niemand jou kan roven uit Zijn hand, zou jou rust moeten geven. Maar ervaar je dat ook zo? Pastoraat betekent mensen (terug) bij Jezus brengen, (terug) bij de Herder van de kudde. De kern van de pastorale zorg is samen God zoeken in de lastige fasen of momenten van het leven. In onze gemeente noemen wij dit ook gebedspastoraat.

Jezus is onze altijd beschikbare schakel met God. Als priester pleit Hij voortdurend voor ons bij de Vader, als Zoon begrijpt Hij ons leven en ons lijden beter dan wie ook. Hij is de bron van het leven en de weg naar heelheid. Daarom is het van levensbelang verbonden te zijn met Jezus.

In de Bijbel staat er in Johannes 15 een prachtige tekst die dit verbeeldt. Daarin zegt Jezus dat Hij de ware wijnstok is en Zijn Vader de wijnbouwer. Dit spreekt ons als Vineyard erg aan, niet alleen zie je dat terug in onze naam en ons logo, maar we willen dit ook zichtbaar maken in het pastoraat. In vers 4 staat: “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie”, de kern voor wat betreft het pastoraat. Als het je niet lukt om in Jezus te blijven, verbonden met de wijnstok, laten we dan in gesprek gaan en samen God zoeken!

In de huisgroepen zijn we niet alleen met elkaar verbonden, maar ook met Jezus. Deze verbinding is echter niet altijd even goed merkbaar. Misschien zijn er heftige gebeurtenissen of teleurstellingen in jouw leven. De huisgroep is een plek om dit te delen of gebed voor te ontvangen, maar soms is dat niet genoeg. Wij willen je dan graag ontmoeten en naar je luisteren, met je bidden.
Wij – een enthousiaste groep mensen die binnen Vineyard Utrecht het pastorale team vormen – staan klaar om in een veilige en vertrouwelijke setting te luisteren naar jou en jouw verhaal. Een pastoraal traject omvat een intakegesprek en vaak zo ’n vijftal vervolggesprekken. Vanuit de nabijheid van de Vader bidden voor jou in persoonlijk gebed dat we in Hem alles kunnen en zullen ontvangen wat we nodig hebben en in het vertrouwen dat de Heilige Geest jou bij de Herder (terug) brengt.

Het kruis is de plaats van redding, bevrijding, genezing en verandering. We verlangen dat het licht van Jezus schijnt in het donker en waarheid openbaart in het verborgene. Waarheid niet om te veroordelen maar om te genezen en te bevrijden. We verlangen ernaar dat, waar geen liefde ontvangen kon worden, liefde gaat komen. Zodat mensen echt vrij worden om Jezus te volgen en meer van Hem te houden en van de mensen om hen heen. Vragen die je kunt stellen tijdens pastorale gesprekken zijn bijvoorbeeld: Wie is God voor mij? Ziet Hij me wel? Waar was God in die specifieke situatie, in mijn lichamelijk of psychisch lijden? Wat is Hij aan het doen in mijn leven? Hoe kan ik God (weer) vertrouwen? Dus, als je antwoord zoekt op een van deze vragen of een andere vraag, meld je dan aan via een mail naar pastoraat@vineyardutrecht.org

Pastoraat…wat is dat eigenlijk?