VANAF 30 MEI STARTEN WIJ WEER MET DIENSTEN MET PUBLIEK (max 30). BINNEKORT MEER HIEROVER 

Eind september was er grote maatschappelijke verontwaardiging over het gebruik van de uitzonderingspositie voor kerken m.b.t. de coronamaatregelen.  De minister heeft na overleg met kerken en andere religieuze organisaties nieuwe afspraken gemaakt die uitgebreid in nieuws zijn geweest. Het past ons dan ook om als kerk pas op de plaats te maken en ons gehoorzaam en dienend op te stellen naar de overheid en solidair naar de samenleving. Dat maakt dat wij na overleg met het stafteam en op advies van Vineyard Benelux hebben besloten om het dringende advies om kerkdiensten voorlopig online te houden op te volgen. Er zijn nu dus geen diensten in het Krachtstation. De doopdienst, 15 November, is een uitzondering waar alleen vrienden en familie bij aanwezig zijn. 

 

Voorlopig zijn er nu  twee weken livestream en een week een interactieve mail: sway. De link voor de livestream ontvang rond 09:00u. Heb je die nog nooit ontvangen? Meld je hier aan.  

In de sway staat een videoclip met een overdenking, een aantal Bijbelgedeelte, opdrachten voor de kinderen, enz. De kleine groepen ontmoeten elkaar op die zondagen dan doorgaans via een MS Teams meeting om ‘met elkaar’ de dienst te beleven.  

Heb je nog vragen? Dan beantwoorden wij die graag. Mail naar stafteam@vineyardutrecht.org 

Link naar de livestreams en interactieve mails (Sway).